Fotografie není jen o zachycení obrazu jako takového, ale také o zachycení vnitřních emocí a pocitů. Proto, když přišla Suzi se zadáním, které v danou chvíli nějak vystihovalo její vnitřní rozpoložení, vzal jsem to jako výzvu.

%d bloggers like this: